Search records

Skeealyn Vannin, Disk 3 Track 04: Speaker: J.W. (Bill) Radcliffe, Maughold

https://www.youtube.com/embed/q6GZsgunmmk

Date(s): 1948

Creator(s): Irish Folklore Commission

Transcript: St. John, Chapter 15.

1. Mish y billey-feeyney firrinagh, as my Ayr yn eirinagh.

2. Dy chooilley vanglane aynym’s nagh vel gymmyrkey mess, t’eh dy ghoaill ersooyl: as dy chooilley vanglane ta gymmyrkey mess, t’eh dy phollal, dy vod eh ve ny s’messoil.

3. Nish ta shiuish glen trooid y goo ta mish er loayrt riu.

4. Jean-jee tannaghtyn aynym’s, as mish ayndiuish. Myr nagh vod y banglane mess y ymmyrkey jeh hene, mannagh vel eh tannaghtyn ayns y villey-feeyney: chamoo oddys shiuish, mannagh jean shiu tannaghtyn aynym’s.

5. Mish y billey-feeyney, shiuish ny banglaneyn: eshyn ta tannaghtyn aynym’s, as mish aynsyn, t’eh shoh cur magh mooarane mess: son scarrit voym’s cha vod shiu jannoo monney dy vie.

6. Mannagh vel dooinney tannaghtyn aynym’s t’eh tilgit magh myr banglane, as t’eh fioghey; as t’ad dyn deiy as dyn dilgey ad ayns yn aile, as t’ad er nyn lostey.

7. My nee shiu tannaghtyn aynym’s, as my ghoan’s tannaghtyn ayndiuish, shirree shiu cre sailliu, as bee eh jeant er nyn son.

8. Liorish shoh ta my Ayr er ny ghloyraghey, shiu dy chur magh lane mess, as shoh myr vees shiu ny ynseydee aym’s.

9. Myr ta’n Ayr graihagh orrym’s, myr shen ta mish er ve graihagh erriuish: jean-jee tannaghtyn ayns y ghraih aym’s.

10. My nee shiu my annaghyn y reayll, nee shiu tannaghtyn ayns my ghraih: eer myr ta mish er vreayll annaghyn my Ayrey, as tannaghtyn ayns y ghraih echeysyn.

11. Ny goan shoh ta mee er loayrt riu, dy vod y boggey ayms ve er-mayrn ayndiu, as dy vod y boggey euish v’er ny yannoo magh.

12. Shoh my harey, Shiu dy chur graih yn derrey yeh da’n jeh elley, myr ta mish er ve graihagh erriuish.

13. Graih smoo na shoh cha vel ec dooinney erbee, na dooinney dy scarrey rish e vioys son e chaarjyn.

14. She my chaarjyn shiuish, my nee shiu ny ta mish dy harey diu.

15. Veih shoh magh cha vel mee dy enmys shiu sharvaantyn; son cha vel fys ec y charvaant, cre ta e hiarn dy yannoo: agh ta mee er n’enmys shiu caarjyn; son dy chooilley nhee ta mee er chlashtyn veih my Ayr, ta mee er hoilshaghey diuish.

16. Cha vel shiuish er my reih, agh ta mish er reih shiuish, as er chur shiu ayns pooar, dy vod shiu goll magh as mess y ymmyrkey, as dy vod y mess eu ve beayn: cre erbee nee shiu y hirrey er yn Ayr ayns yn ennym aym’s, dy vod eh y chur diu eh.

17. Ny reddyn shoh ta mish dy harey diu, dy vod shiu ve graihagh yn derrey yeh er y jeh elley.

18. My ta dwoaie ec y seihll erriu, ta fys eu dy dug eh dwoaie dooys hoshiaght.

19. Dy beagh shiu jeh’n theihll, veagh y seihll graihagh er e vooinjer hene: agh son nagh vel shiu jeh’n theihll, agh dy vel mish er reih shiu ass y theihll, shen-y-fa ta dwoaie ec y theihll erriu.

20. Cooinee-jee er y raa loayr mish riu, Cha vel y charvaant ny syrjey na e hiarn. My t’ad er n’yannoo tranlaase orrym’s, nee ad myrgeddin tranlaase erriuish: my t’ad er vreayll my ghoan’s, freillee ad ny goan euish myrgeddin.

21. Agh dy chooilley nhee jeu shoh nee ad riu kyndagh rish yn ennym aym’s, er-y-fa nagh vel enney oc ersyn t’er my choyrt.

22. Mannagh beign’s er jeet as er loayrt roo, cha beagh peccah er ve oc: agh nish cha vel leshtal oc son nyn beccah.

23. Eshyn ta dwoaie echey orrym’s, ta dwoaie echey er my Ayr myrgeddin.

24. Mannagh beign’s er n’yannoo nyn mast’oc lheid ny obbraghyn as nagh ren rieau dooinney erbee elley, cha beagh peccah er ve oc: agh nish t’ad er vakin, as er chur dwoaie chammah dooys as my Ayr.

25. Agh ta shoh, dy vod y raa ve cooilleenit ta scruit ayns y leigh oc, Hug ad dwoaie dou gyn oyr.

26. Agh tra vees Fer-ny-gherjagh er jeet, eh ver-yms hiu veih yn Ayr, ta shen, Spyrryd ny firriney, ta cheet magh veih yn Ayr, nee eh feanish y ymmyrkey jeem’s.

Language: Manx

Collection: Sound Archive

Level: WHOLE

ID number: SA 0579/3/4

Comments

Optional, not displayed

Manx National Heritage (MNH) will always put you in control of the information we send you. Read our privacy policy