Search records

Skeealyn Vannin, Disk 2 Track 14: Speaker: Captain James Kinley, Peel

https://www.youtube.com/embed/vzAhNuR2vmA

Date(s): 1948

Creator(s): Irish Folklore Commission

Transcript: Ecclesiastes, Chapter 10.

Cabdil jeih ayns lioar Ecclesiastes.

1. Cooinee nish er dty er-croo, ayns laghyn dty aegid, roish my jig ny laghyn seaghnagh, as ny bleeantyn tayrn er-gerrey, tra jir oo, Cha vel taitnys aym ayndoo.

2. Roish my vees y ghrian, ny’n soilshey, ny’n eayst, ny foast ny rollageyn er ny ghorraghey, as nagh vel ny bodjallyn er jyndaa lurg y fliaghey:

3. Ayns y laa tra vees cummaltee yn thie er-creau, as dy jean ny deiney lajer croymmey, as nee ny bhielleyderyn scuirr, eryn-oyr dy vel ad beggan, as bee adsyn ayns dorraghys ta jeeaghyn magh er ny uinnagyn,

4. As dy bee ny dorryssyn dooint ayns ny straidyn, tra vees feiyr ny claghyn mwyllin er n’aase moal, as nee’n dooinney girree ec gerrym y chellee, as dy bee ooilley inneenyn y chiaulleeaght nyn-dhost;

5. Myrgheddyn, tra vees aggle orroo dy hooyl er boayl ard, as atchim rhymboo ’sy raad, as bee’n billey-almond ny vlaa, asbee’n lheimmeyder-faiyr ny errey, as nee geearree failleil; er-yn-oyr dy vel dooinney goll gys e hie foddey-farraghtyn, as ny trimshee dobberan ayns ny straidyn.

6. Roish my vees yn coyrd argid er ny eaysley, ny’n saagh airh er ny vrishey, ny’n crushtin brisht ec y chibbyr, ny’n wheeyl brisht ec yn arrey.

7. Eisht nee’n joan chyndaa reesht gys yn ooir, myr ve; as nee’n spyrryd chyndaa reesht gys Jee veih haink eh.

8. Fardail dy ardailyn ta’n preachoor dy ghra; ta dy chooilley nhee fardail.

9. As ny-sodjey na shoh, er-yn-oyr dy row preachoor creeney, dynsee eh yn pobble dy imneagh ayns tushtey; dy jarroo hug eh tastey vie, as hir eh magh, as hug eh dy cheilley ymmodee raaghyn creeney.

10. Va’n preachoor aggindagh dy yannoo magh goan taitnyssagh, as dy scrieu sheese shen ny va jeeragh, dy jarroo goan yn irriney.

11. Ta goan deiney creeney myr lorg-immanagh, as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght, t’er nyn goyrt magh liorish yn un vochilley.

12. As ny sodjey, lioroo shoh, my vac, bee er dty choyrlaghey: jeh jannoo ymmodee lioaryn cha vel jerrey erbee, as ta smooinaghtyn dowin deinys da’n challin.
13. Lhig dooin clashtyn jerrey’n slane cooish: gow aggle roish Jee, as freill e annaghyn; son shoh slane currym dooinney.

14. Son ver Jee lesh dy chooilley obbyr gys briwnys, marish dy chooilley nhee follit, lhig da ve mie ny sie.

(Transcribed by Phil Gawne, Cregneash, Rushen)

Language: Manx

Collection: Sound Archive

Level: WHOLE

ID number: SA 0579/2/14

Comments

Optional, not displayed

Manx National Heritage (MNH) will always put you in control of the information we send you. Read our privacy policy