Search records

Skeealyn Vannin, Disk 3 Track 06: Speaker: Leslie Quirk, Peel

https://www.youtube.com/embed/6lBa740Bb70

Date(s): 1948

Creator(s): Irish Folklore Commission

Transcript: Genesis, Chapter 22.

Shoh yn daaoo chabdil as feed jeh’n lioar Genesis.

1. As haink eh gy-kione, lurg ny reddyn shoh, dy ren Jee credjue Abraham y phrowal, as dooyrt eh rish, Abraham. As dreggyr eh, Cur-my-ner, ta mee ayns shoh.

2. As dooyrt eh, Gow nish dty vac, eer dty ynrican vac Isaac, eh shynney lhiat, as fow royd gys cheer Moriah; as cheb eh ayns shen son oural-losht er unnane jeh ny sleityn nee’m y hoilshaghey dhyt.

3. As dirree Abraham dy feer voghey, as yeeltee eh e assyl, as ghow eh jees jeh e gheiney aegey marish, as Isaac e vac, as scelt eh yn fuygh son yn oural-losht: as hrog eh er, as hie eh gys yn ynnyd va Jee er ny hoilshaghey da.

4. As eisht, er y trass laa, hrog Abraham seose e hooillyn, as honnick eh yn ynnyd foddey veih.

5. As dooyrt Abraham rish e gheiney aegey, Fuirree-jee shiuish ayns shoh marish yn assyl, as hem’s as y ghuilley roin, gys yn ynnyd shid, as ver mayd ooashley, as hig mayd hiuish reesht.

6. As ghow Abraham fuygh son yn oural-losht, as hug eh da Isaac e vac eh, as ghow eh aile as skynn ayns e laue; as hie ad ny-neesht cooidjagh.

7. As loayr Isaac rish Abraham e ayr, as dooyrt eh, My ayr: as dreggyr eh, Ta mee ayns shoh my vac. As dooyrt eh, Cur-my-ner, yn aile, as y fuygh: agh cre vel yn eayn son yn oural-losht?

8. As dreggyr Abraham, My vac, gowee Jee kiarail dy gheddyn eayn da hene son oural-losht: myr shen hie ad ny-neesht cooidjagh.

9. As haink ad gys y voayl va Jee er ny hoilshaghey da, as hrog Abraham altar ayns shen, as chiartee eh yn fuygh, as chiangle eh Isaac e vac, as hug eh ny lhie eh er y fuygh v’er yn altar.

10. As heeyn Abraham magh e laue, as ghow eh yn skynn dy varroo e vac.

11. Agh ren ainle y Chiarn geamagh da veih niau, gra:

12. Ny cur dty laue er y ghuilley, chamoo jean red erbee rish: son nish ta fys aym, dy vel oo goaill aggle roish Jee, fakin nagh vel oo er vreayll dty vac voym’s.

13. As hrog Abraham seose e hooillyn, as yeeagh eh, as cur-my-ner, ny chooyl va rea goit ayns thammag er e
eairkyn: As hie Abraham as ghow eh yn rea, as heb eh son oural-losht eh ayns ynnyd e vac.

14. As denmys Abraham yn ynnyd shen Jehovah-jireh: myr te er ny ghra, gys y laa shoh, Ayns cronk y Chiarn bee eh ry akin.

15. As deie yn ainle y Chiarn da Abraham veih niau, yn nah cheayrt,

16. As dooyrt eh, Liorym pene ta mee er vreearrey ta’n Chiarn dy ghra son fakin dy vel oo er n’yannoo ny reddyn shoh, as nagh vel oo er vreayll voym’s dty vac, eer dty ynrican vac;

17. Lesh bannaghtyn neem’s uss y vannaghey, as lesh bishagh neem’s bishaghey dty luight myr rollageyn yn aer, as myr y gheinnagh t’er oirr ny marrey; as yiow dty luight’s possession ayns giatt e noidyn.

18. As ayns dty luight, vees ooilley ashoonyn y theihll er nyn mannaghey: er-y-fa dy vel oo er choyrt biallys da my choraa.

19. Myr shen hyndaa Abraham reesht gys e gheiney aegey; as hrog ad orroo, as hie ad cooidjagh gys Beer-sheba; as ren Abraham cummal ec Beer-sheba.

Language: Manx

Collection: Sound Archive

Level: WHOLE

ID number: SA 0579/3/6

Comments

Optional, not displayed

Manx National Heritage (MNH) will always put you in control of the information we send you. Read our privacy policy